Faaliyet ve Hizmet Sunumu


07.04.2016 09:49:15     3037
Faaliyet ve Hizmet Sunumu

BÜYÜKŞEHİR TONYA İLÇE BELEDİYESİ 5 NİSAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE FAALİYET SUNUMUDUR

Bilindiği üzere 3660 sayılı Kanun kapsamında Trabzon İlimiz Büyükşehir statüsüne kavuşmuş, 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle de Tonya Belediyemiz Büyükşehir Tonya İlçe Belediyesine dönüşmüştür. Bu dönüşümle İskenderli Belde Belediyesi kapanmış, İlçemizin bütün köyleri Belediye mahallesi statüsüne kavuşmuş ve bu gün itibariyle 22 mahalleden oluşan bir belediye ortaya çıkmış, İlçenin mülki sınırları Tonya Belediyesi sınırları olmuştur.
Yeni yapılanma ile su, kanalizasyon, itfaiye, ulaşım gibi hizmetler Büyükşehirin görev ve hizmet alanı olarak tefrik edilmiş, bu hizmetlerle ilgili yapı ve tesislerle birlikte ana cadde ve yollardan müteşekkil 63,9 Km lik bir cadde ve yol ağı Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğuna devredilmiştir.
Yine bu yapılanma sonucu İl Özel İdaresi mülga hale gelmiş ve İl Özel İdaresinin görev alanı İlçe Belediyemizin görev alanı olmuştur.
Yine bilindiği üzere 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile Tonya Belediye Başkanı olarak seçildim ve 5 Nisan tarihi itibariyle görevi devraldım. Görevi devraldığım tarihten 1 Nisan 2014 tarihine kadar gerçekleştirilen Belediye faaliyetlerimiz aynı tarihte Meclisimize ve halkımıza arz edilmişti. Şimdi ise o tarihten bugüne değin Belediyemizce ve Belediyemiz dahilinde gerçekleştirilen faaliyetleri ana hatları itibariyle arz etmeye çalışacağım.

YENİ YOL, YOL KAPLAMA VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
İlçemizin en önemli sorunlarından birini yol ve buna bağlı ulaşım sorunu olarak değerlendirilerek çelışmalarımız arasında yeni yol yapımı, beton ve asfalt kaplama ve stabilize sergi ile yol tamir bakım ve onarımına önemli bir yer verilmiştir.
2015 Yılı içerisinde İskenderli, Karaağaçlı, Hoşarlı, Kaleönü, Sayraç, Karşular, Yenimahalle, Karasu, Kayacan ve Kalınçam mahallelerimizde olmak üzere toplam 1133,5 saat exkavatör kiralanmasıyla gerek yolu olmayan hanelere ulaşmak, gerekse mahalleler arası kısa bağlantılar kurmak amacıyla yeni yol yapımı ile yoğun kullanılan yetersiz yolların iyileştirilmesi amacıyla da yol genişleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere İskenderli, Kalınçam, Hoşarlı, Kayacan, Karşular, Kaleönü, Karasu mahallelerimizde 5,1 Km yeni yol yapılarak 54 hane yola kavuşturulmuş; Karaağaçlı ve Hoşarlı mahalle merkezlerinden geçen ana yolların yıllarca çözülememiş genişleme sorunu çözülmüştür. Bu çalışmalarla yılların kronikleşmiş sorunu haline gelen sorunlar çözülmüştür. Karaağaç mahallemizde yapılan yol genişlemesi çalışması, Karşular Mahallesinde yıllardır çözülemeyen ve 5 haneye ilgilendiren yol sorununun çözülmüş olması bu konuda bariz örneklerdir.
Yine bilindiği üzere İlçe merkezimizin Kalınçam mahallesi yönündeki çıkışına denk gelen yaklaşık 500 metrelik yol yıllarca çözülemeyen bir sorundu ve İlçemiz bu yönüyle sürekli eleştiriye maruz kalmaktaydı. 2015 yılı içinde Belediyemizin girişimleri sonucu sorun çözülmüş ve ödeneği Yeşil yol faslından temin edilerek ve ihale işlemleri de Büyükşehir Belediyemizce tekamül ettirilerek inşaat faaliyetleri başlamış ve hepinizin takip etmiş olduğu gibi belli bir aşamaya gelmiştir. Yıllardır yıkılması gündem olan hemen girişteki bina kamulaştırılmış yıkımı gerçekleştirilmiştir. Geri kalan kısmın ihalesi de 2016 yılı içinde gerçekleştirilerek yıllarca sorun olarak ilçemizin önünde duran bu konu da gündem dışı kalmış olacaktır.
Yol betonlama faaliyetleri kapsamında :Bicinlik mahallemize 220, Büyükmahalleye 577, Çamlı mahallesine 247, Çayıriçi mahallesine 203, Hoşarlı mahallesine 800, İskenderli mahallesine 564, Kalemli mahallesine 407, Kaleönü mahallesine 1300, Kalınçam mahallesine 594, Karaağaçlı mahallesine 1080, Karasu mahallesine 247, Karşular mahallesine 850, Kayacan mahallesine 320, Kozluca mahallesine 400, Kösecik mahallesine 247, Melikşah mahallesine 250, Ortamahalleye 407, Sağrı mahallesine 250, Sayraç mahallesine 306, Yakçukur mahallesine 200, Yenimahalleye 1010 M3 olmak üzere toplam 10479 M3 beton dökülerek 12 Km yol betonlanmıştır. Bu miktar betonun 3600 M3 ü Büyükşehir Belediyemizce verilmiş, geri kalan 6879 M3 ü de Belediyemizce İller Bankasından çekilen 1.000.000 Tl kredi karşılığı ihale suretiyle temin edilmiştir.
Yıl içinde gerçekleşen önemli yatırımlardan birtanesi de Yeşil yol kapsamında olan Kalınçam Erikbeli arası 6 Km yolun 11000 M3 beton kullanılarak betonlanmış olmasıdır. Bu yatırımın ödeneği DOKAP idaresince karşılanmış, ihalesi de Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilmiştir.
Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirilen Asfalt çalışmaları kapsamında İskenderli mahallesine 2080, Kalemli mahallesine 679, Büyükmahalleye 530, Melikşah mahallesine 300, Hoşarlı mahallesine 250, Karşular mahallesine 607, Melikşah mahallesine 450, Ortamahalleye 190, Turalı mahallesine 400, İlçe merkezi Karşular caddesine 354, Tonya Bicinlik mahallesi arası gurup yoluna 5239 ton olmak üzere toplam 11079 ton asfalt serilerek 9 Km yol asfaltlanmıştır.
Ayrıca TİSKİ proğramı kapsamında Kalemli mahallesinde 550, İskenderli mahallesinde 660, Kayacan mahallesinde 65, Çayıriçi mahallesinde 150 ve Yeni mahallede 350 m olmak üzere toplam 1775 m. Yol betonlaması yapılmıştır.
Yine Düzköy Çayırbağı mahallesi ile İlçemiz Çayıriçi mahallesi arası bağlantıyı sağlayan yolda Büyükşehir Belediyesince yapılan yol betonlaması ile İlçemiz sınırlarında kalan 600 m. Yol betonlanmıştır.
Bunların dışında Beşikdüzü Belediyemizin İlçemize yaptığı bir yardım olarak İskenderli-İzmiş yolunun İskenderli mahallemiz sınırlarında kalan 5 Km lik kısmı 4800 M3 beton kullanılarak betonlanmıştır.
Bütün bunların toplamı olarak 2015 yılı içinde Belediyemiz sınırlarında 25,375 Km beton ve 9 Km asfalt olmak üzere toplam 34,375 Km yolun kaplaması gerçekleştirilmiştir. 
Yol stabilize sergi çalışmalarımız kapsamında Hisron mevkiinde bulunan özel şirkete ait taş ocağından 13.974 ton füller stabilize sergi malzemesi satın alınarak ve ayrıca Kale mevkiinden 13.000 M3 stabilize sergi malzemesi temin edilen İlçemiz genelinde bütün mahallelerdeki mahalle ve mezra yollarının sergisinde kullanılmıştır.
Yol çalışmalarımız kapsamında Çamlı, Sağrı, Karşular, Büyükmahalle, Ortamahalle, Kalınçam, Kayacan ve Kaleönü mahallelerinde olmak üzere toplam 473 M3 taş duvar inşa edilmiştir. Kayacan mahallemizde bir köprü ayağı, Kayacan-Kösecik bağlantı yolunda da bir menfez tamiri gerçekleştirilmiştir.
Özellikle beton, asfalt ve stabilize yol kaplamasında ulaşılan rakamlar olmak üzere yol faaliyetlerinde ulaşılan bütün rakamları rekor sayılabilecek düzeyde rakamlar olarak değerlendirmekteyim. İlçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Bunların yanında 2014 ve 2015 yıllarında zaman zaman oluşan sel felaketi hasarları ve yolları trafiğe kapayan göçük ve heyelanlarla etkin ve organize bir mücadele yapılarak hasar ve zararlar kısa zamanda bertaraf edilmiştir.
2015 yılı sonu ve 2016 yılı başında üç değişik zamanda yağan yoğun karla etkin ve organize bir mücadele yapılmış ve vatandaşlarımızın hiç bir mağduriyetine ve sızlanmasına yol açılmamıştır.

Gerek mahalle merkezlerinde, gerek mezralarda ve gerekse yaylalardaki bütün yollarımızda ihtiyaç duyulan yerlerde grayderli bakım, kanal büz veya menfez temizliği yapılmıştır. 
Muhtelif mahalle yollarımıza 40, 60 ve 80 cm çaplarında olmak üzere 200 adet beton büz ve 300 lük olmak üzere 35 adet korige boru konulmuştur.

İlçemizde yol sorunu, ancak beton yol yapımı ile çözüme kavuşturulabilecektir. Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden olan beton yol yapımına 2016 yılında da aynı hız ve yöntemle devam edilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda olmak üzere 2016 yılı içinde Büyükşehir Belediyemizce 7200 M3 ve İlçe Belediyemizce de 4800 M3 olmak üzere toplam 12.000 M3 beton kullanılarak tahminen 14 Km yolun betonlanması için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca beton veya asfalt imkanı ile iyileştirilemeyen yolların stabilize sergi ile iyileştirme çalışmaları da aynı ihtimamla devam edecektir.

KARAYOLU AĞI İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Bilindiği üzere Düzköy - Çayırbağı – Tonya-İskenderli-Beşikdüzü karayolu 2008 yılında ihale edilmiştir. Gerek ihaleyi alan firmanın verimli çalışamamış olmasından, gerek işin tasfiyesini zorlaştıran fiili ve yasal engellerden ve gerekse konunun ilgili kurumlarca yeterince takip edilememesinden dolayı bu yolun inşaatı bitirilememiştir. Bu durum uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde olmasına rağmen istenen mesafenin alınamamış olması halkımızı ve sonuçta siyasi ve idari çevreleri oldukça yormuştur. Çok gündem olmasına rağmen istenen performansa erişilememiştir.
Bu konu benim de Belediye Başkanlığına başladığım günden beri üzerinde önemle durduğum bir konu olmuştur. Siyasi ve İdari düzeyde yapılan girişimler sonucu söz konusu yolun Çayırbağı-Tonya ve Beşikdüzü-İskanderli cephelerindeki çalışmalar 2015 yılı içinde kesintisiz sürmüş ve önemli mesafe alınmıştır. 2016 yılı içinde de çalışmalar başlamış ve devam etmektedir.

Talebimiz; uzun süredir gündemde olan, yararlanıcısı ve mağduru fazla olan bu yolun yeterli ödenek takviyesi yapılarak öncelikle Tonya merkezden başlamak ve bir taraftan İskenderli istikametine, bir taraftan da Çayırbağı istikametine olmak üzere iki yönlü kamulaştırma ve inşaat faaliyetlerinin başlatılmasıdır. Bu kapsamda Tonya İlçe merkezi çevre yolu mahiyeti taşıyacak şekilde yol bağlantılarının projeleri hazırlanmakta olup en kısa sürede Karayolları Genel Müdürlüğünün onayına sunularak uygulamaya konulacaktır. Çevre yolu mahiyeti taşıyacak yeni bağlantı projeleriyle Çayrbağı-Tonya-İskanderli ve Vakfıkebir-Tonya Elikbeli yolu Tonya İlçe merkezinin dışına atılmış olacak ve böylece İlçe Merkezinin önemli bir sorunu olan trafik sorunu da çözüme kavuşturulmuş olacaktır.
Karayollarına yönelik taleplerimiz ve takiplerimiz kapsamında Tonya- Kalınçam-Erikbeli-Özkürtün arasındaki yolun Karayolları ağına alınması teklifinde bulunulmuştur. 
Bu konuların tamamı Milletvekilimiz Sayın Salih CORA ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Trabzon 10.Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilmektedir.
Vakfıkebir – Tonya Karayolunun Hoşarlı Mahallesinde oluşan heyelan nedeni ile bir yıldır ulaşım tek şeritten verilmekte idi. Heyelan büyük çaplı ve zemin şartları oldukça zor olduğundan çalışmalar geniş kapsamlı ve kalıcı bir projeye dayandırılmıştır. 2015 yılında ihalesi yapılan Duvar ve yol yapım çalışmaları bitirilmiştir. Asfalt çalışmaları başladığında yolun asfaltlanmasıyla yol nihai şeklini alacaktır.

ÇÖP ARACI TEMİNİ

Büyükşehir statüsüne geçmekle mahalle sayımız 7’den 22’ye çıkmıştır. Köy iken mahalleye dönüşen bütün mahallelerimizin günübirlik olarak çöplerinin toplanması bir zorunluluktur. Ancak bu çöpleri toplayacak ve taşıyacak yeterli kapasitede çöp toplama aracımız bulunmamaktadır.

Bu konuda Belediyemizce yapılan girişimler sonucu Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden 1 adet çöp toplama aracına karşılık 190.000 Tl hibe yardım temin edilmiş ve bu hibe kredi ile DMO den olmak üzere 13 M3 kapasitesinde Ford marka bir çöp aracının alınması için işlemler tekamül ettirilmiştir. Çöp aracımız yakın bir zamanda Belediyemize teslim edilmiş olacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

FOL DERESİ DERE ISLAHI ÇALIŞMALARI
2013 yılında DSİ tarafından ihalesi yapılan Fol Deresi ıslah çalışmaları 2014 yılında ilçemiz merkezinde kısa bir mesafede devam etmiştir. 2015 Yılında devam eden çalışmalarla Fol deresinin İlçe merkezinden geçen kısmının büyük bölümü taşkın koruma duvarlarıyla tahkim edilmiştir. Çalışmaların en büyük kazanımı çevre arazilerin ilçeye yakışır bir düzene kavuşması ile 32 yıldan beri yolu olmayan Spor Salonunun yola kavuşması olmuştur. Çalışmalar kapsamında dere boyu her iki taraftan yapılacak yürüyüş yolları, dinlenme yerleri ve peysaj düzenlemesiyle şehrimizin yeni ve güzel bir ortam kazanması planlanmaktadır. 
Fol Dersinin ilçemiz sınırlarında kalan Karasu – Kalınçam Mahalleleri arası bölümü ve Hoşarlı – Karaaağaç Deresi, Kasten Deresi gibi yan kolları sürekli yatağını aşındırarak heyelanlara ve ayrıca sel ve taşkınlarla çevre zararlarına sebebiyet vermektedir.
Talep ve takiplerimiz Karasu – Kalınçam Mahalleleri arasındaki bölümün yan kolları ( Karaağaç – Hoşarlı Deresi, Kastan deresi ) ile birlikte projelendirilip bir an evvel ihale edilmesi ile bu kapsamda Tonya merkeze yaklaşık 1 km mesafedeki ünlü Canikdere Şelalesine de ulaşarak duvar üstü yolun ve ayrıca yine bu kapsamda Çayıriçi - Kalınçam Mahalleleri arasında iki adet Göletin yapılması yönünde olmuştur.
Edindiğim bilgiler talep ettiğimiz projenin gerçekleştirildiği ve ihale aşaması safhasında olduğu yönündedir.
Konu Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü nezdinde takip edilmektedir.
TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
Bilindiği üzere yıllar önce inşa edilmiş olan Tarım İlçe Müdürlüğü binası ve tesisleri İlçemiz şehir merkezi girişinde ilçemize yakışmayan bir görüntü oluşturmaktaydı. Belediyemizle ilgili kurum arasında mutabakat sağlanamadığından dolayı sorun çözülememekteydi. 
Yaptığımız girişimler sonucu belli bir mutabakatla sorun çözüme kavuşturulmuş ve yeni bir binanın yapımı gerçekleştirilmiştir. Çevre düzenlenmesi ile birlikte ortaya çıkacak ortam, bir taraftan şehrimizin girişine uygun bir vaziyette olacak ve bir taraftan da halkımızın dinlenme ihtiyacına hizmet edecektir.
GENÇLİK MERKEZİ

Gençlere yetenek kazandırmak, boş zamanlarını değerlendirmek ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak, topluma yararlı bireyler haline getirmek maksadı ile Trabzon eski Valisi Nuri OKUTAN döneminde başlatılan her ilçeye gençlik merkezi uygulaması Tonya ilçesinde gerçekleştirilmemiştir.
Yaptığımız girişimler sonucu yer temini halinde Gençlik Merkezinin yapılacağı yönünde söz almış bulunmaktayız. Yer temini yönünde Gençlik Spor teşkilatının Belediyemize yazdığı yazı üzerine eski mezbahane olarak bilinen ve halen Belediyemizce tamirhane olarak kullanılan tesisin üzerinde bulunduğu 1200 M2 arsayı karşılıksız olarak verebileceğimiz, yetmemesi halinde çevre arsaların kamulaştırılmasıyla alanın büyütülebileceği kendilerine bildirilmiştir. Konu takip edilmektedir.

SPOR SALONU VE SEMT SAHALARI

Gençlik ve spor tesisleri ne yönelik çalışmalar kapsamında olmak üzere yaklaşık 32 yıl evvel inşa edilmiş İlçemiz Spor salonu yaklaşık 360.000 Tl harcanarak tamir edilmiştir. En önemlisi yıllardır araba yolu olmayan bu salonumuza artık araba yolu ulaşmıştır.
Yine Gençlik ve spor tesisleri ne yönelik çalışmalar kapsamında olmak üzere Spor Toto Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle İlçemize iki semt sahası yapımı kararlaştırılmış ve karşılığında 300.000 Tl ödenek sağlanmıştır. Yer seçimi, temini ve ihale hazırlığı çalışmalarımız sürmektedir.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ
Tonya İlçesi, Melikşah Mahallesi G42B6D1B2A pafta, 162 ada, 1 parsel sayılarında kayıtlı arazimiz üzerinde 3403362 Tesisat No’lu tüketim tesisimizin elektrik ihtiyacının karşılanması için kurulması planlanan 850 KW gücündeki Güneş Elektrik Üretim Tesisi ilgili müracaatlar yapılmış olup, 03/11/2015 tarihli ve 688 sayılı yazı ile Çağrı İlanına çıkılmıştır.
Güneş Enerjisinden 850 KW gücünde Lisanssız Elektrik Üretim Tesisine ilişkin Çoruh Edaş Genel Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması aşamasına gelinmiş olup özel süreç devam etmekte ve konu takip edilmektedir. Proje bedeli, projenin gerçekleşmesini müteakiben TKDK tarafından Belediyemize hibe olarak verilecektir.
Bu proje gerçekleşmesi halinde çevremizde ilk gerçekleştirilen proje olma özelliğini taşıyacak ve yeni projelere öncülük edecektir. Konu Büyükşehir Belediyemizce ve Çevre Belediyelerce ilgi ile izlenmektedir. 
ARAÇ VE MAKİNE PARKI
Trabzon Büyükşehir Belediyesine Bağlı İlçe Belediyesi olarak statümüz değiştirilmiştir.
Büyükşehir olmadan önce 7 mahalle ve 7.184 kişiye hizmet verilmekte iken büyükşehir sonrasında mahalle sayımız 22 e, hizmet götürülmesi gereken nüfusumuz 15.620’ ye ve hizmet götürülmesi gereken alanımız ise 28,00 km2’ den 254,00 km2’ye yükselmiştir. Nüfus ve hizmet alanı artışlarının getirdiği ilave hizmetlerinin ve halkımızda oluşan beklentilerin karşılanabilmesi için iş makinesi parkımızın güçlendirilmei gerekiyordu.
Bu amaçla yaptığımız girişimler sonucu Tonyalı iş adamı Kazım Fermenoğlundan bir beko loder, Ortahisar Belediyesinden bir adet kamyon ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de bir adet kamyon temin edilmiş, ayrıca Belediyemize ait 10 teker bir kamyon Ortahisar Belediyesine verilerek karşılığında 6 teker bir kamyon alınmış ve neticede 6 adet kamyon, 2 adet loder (yükleyici), 4 adet beko loder (kazıcı yükleyici), 3 adet grayder, bir adet komprasör, bir adet vinçli sulama ve şehir yıkama aracı olacak şekilde makine parkı güçlendirilmiştir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 35 kişilik oturaklı bir belediye taşımacılığı dizaynlı otobüs temin edilmiştir. Yasal engellerden dolayı bu otobüse işlerlik kazandırılamamıştır. Bu konuda girişimlerimiz devam etmektedir.
Belediyemize ait ambulans dizaynlı minibüs tamir ve tadilatla cenaze taşımaya uygun hale getirilmiştir. 
Araç ve makine parkının güçlendirilmesi konusu önemle takip edilmekte olup hibe kapsamında makine temini girişimlerimiz devam etmektedir.
HALK BANKASI AÇILMASI
1990’lı yıllarda ilçemizde üç banka hizmet vermekte iken 2015 yılında 15.620 nüfusa 1 banka şubesi hizmet vermiştir. 
26.636 nüfuslu Vakfıkebir ilçesinde ise 7 adet banka olup, nüfusa oranladığımızda 3805 kişiye bir bankanın hizmet verdiği görülmektedir. Özellikle esnaf kesimi bütün işlerini Vakfıkebir Halk Bankasında görmekte, bu durum bütün esnaflarımızın mağduriyetine yol açmakta ve sürekli şikayet konusu olmaktadır.
İlçemizde Bankacılık hizmetlerinin daha iyi bir alana taşınması ve özellikle esnaf kesiminin bankacılık hizmetlerinin rahat görülebilmesi için Halk Bankası şubesine ihtiyaç olduğu bir gerçektir. İkinci bir bankanın açılması ile ayrıca ilçemizde rekabetçi bir ortam oluşmuş olacaktır. 
Zaruri ihtiyacımıza binaen ilçemizde ikinci banka olarak Halk bankasının açılması talebimiz ilgili makamlara iletilmiştir. Bu hususta gerekirse belediye binamızın zemin katındaki işyerlerinin kiralanması da dahil her türlü yardımda bulunabileceğimiz bildirilmiştir. Konu takip edilmektedir.
İLÇE JANDARMA TEŞKİLATINA ARSA TEMİNİ

Tonya İlçe Jandarma Komtanlığı Hizmet Binası ve arsa teminini faaliyetleri kapsamında Kaleönü Mahallesi 565 ada, 17 parsel ve 565 ada 18 parsel sayılarında kayıtlı taşınmazlardan 6430 m2 arazinin kamulaştırılması teklifi yapılmıştır.

Kamulaştırma Trabzon Jandarma Alay Komutanlığınca uygun görülmüştür. Kamulaştırma yapılması halinde İlçe merkezinden taşınacak olan Jandarmanın yerinin belediyemizce değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Jandarma Alay Komutanlığına uygun görüşle hazırlanan dosya İçişleri Bakanlığındadır. Konu takip edilmektedir.

KADIRALAK YAYLASI YOL ÇALIŞMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı çerçevesinde hazırlanan Yeşil Yolla yaylaların yol yapımı kapsamında ilçemiz hudutları içerisinde posterleri Turizm Bakanlığınca bastırılarak dağıtılan, doğal güzelliği ve otantik mimarisi ile dikkat çeken Kadıralak yaylamıza ulaşan ana yol da Yeşil yol kapsamına alınmıştır. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi ( DOKAP ) tarafından verilecek ödenekle 2016 yılı içinde yol genişleme ve akabinde de betonlama çalışmaları yapılmak üzere Tonya-Kadıralak yolunun 10 Km si teklif edilmiştir. Büyükşehir Belediyesince yürütülecek olan çalışmaların arazi incelemesi yapılmıştır. Konu Belediyemizce takip edilmektedir.


SU VE KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
2007 yılı içerisinde ilçemize yakışır alt yapı çalışmaları ön planda yer almış olup, Bu çalışmaların hayata geçirilmesi için İller Bankası Anonim Şirketi Trabzon Bölge Müdürlüğü ile ortak proje çalışmalarına başlanmış ve Tonya merkez kanalizasyon projesi yapılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin edilen hibe kredi de katılarak ihale edilen ve 2015 yılında yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma Tesisi Büyükşehir belediyesi olmamız nedeni ile kurulan TİSKİ’ye devredilmiştir. Arıtma tesisi hazır vaziyettedir.
TİSKİ nin girişimi ile İller Bankası Anonim Şirketi ortaklığınca SUKAP kapsamında olmak üzere 2016 yılı ocak ayında kısmi ihalesi yapılan Tonya Kanalizasyon projesinin çalışmaları başlamak üzeredir. İhale ilçe merkezini, Karşuların, Kaleönünün, Ortamahallenin ve Büyükmahallenin bir kısmını kapsamaktadır. 
Kanalizasyon çalışmaları en önemli alt yapı çalışması olup çalışmalar sırasında çevresel mağduriyetlerin doğması kaçınılmazdır. Halkımızın bu yönde anlayış göstermesi çalışmaların selameti açısından son derece önemlidir.
İlçemiz her ne kadar suyu bol bir yöre olarak sanılıyorsa da bir çok mahallemizde içme suyu sıkıntısı çekildiği ve bu sorunun özellikle yaz aylarında had safhaya ulaştığı herkesçe bilinen bir gerçektir.
TİSKİ Genel Müdürlüğümüzce bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu Büyükmahalle içme suyu şebeke inşaatı, Çayıriçi mahallesi içme suyu ilave kaynak ihalesi, Hoşarlı mahallesi Avcılar mevkii içme suyu inşaatı, Kalınçam mahallesi içme suyu inşaatı Mayıs ayı içinde ihaleye çıkacak safhadadır. Karasu mahallesi ana isale hattı ve şebeke onarımı inşaatı devam etmektedir. Melikşah gurup içme suyu arıtma projesi de etüdü yapılmış proje safhasındadır.
Su ve Kanalizasyon hizmetleri kapsamında İlçemize güzel hizmetler veren TİSKİ teşkilatımıza ve bu teşkilatın Tonya çalışanlarına , Belediyemizle çok iyi bir uyum içinde hizmet veren Rahman BİRİNCİ ve ekibine teşekkür ediyorum.
YÜKSEK OKUL VE ÖĞRENCİ YURT BİNASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Yıllardır söylemi devam eden ve halkımızın bir özlemi olarak kamuoyunun gönlünde yer alan Yüksekokul 2015 yılı içinde açılmıştır. 
Yüksek okulun açılmasında Belediyemizin çok önemli gayretleri ve katkıları olmuştur. Öncelikle çevre düzenlemesi ve yeni bir arazi kamulaştırması olmak üzere okulun açılma izninin Yökten çıkartılması zorlu bir süreç olmuş ve önemli bir takibi gerektirmiştir. Bu kapsamda Belediyemizce bütçe imkanları zorlanarak 100.000 Tl kredi çekilmiş, karşılığında 480 M2 arsa kamulaştırılarak KTÜ ye bağışlanmıştır. Okulun 2015-2016 eğitim öğretim yılında açılmasını sağlayacak mahiyette katkı sağlayan GÜ Rektörümüz değerli hemşehrimiz Sayın Prof Dr İhsan GÜNAYDIN Bey’e, KTÜ Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Süleyman BAYKAL Bey’e, Kurucu Müdür Sayın Prof. Dr Nuri İhsan KALYONCU’ya ve çevre düzenlemesinde çok önemli katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr O. Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’na, bu yönde birlik beraberlik gösteren Belediye Meclis Üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Okul Yaşlı Bakımı bölümüyle açılmıştır. Bugün itibariyle 5 öğretim görevlisi mevcuttur. İkinci bölüm olarak Evde Hasta Bakımı bölümü teklif edilmiştir. Bu bölümün açılması için ön şart öğretim görevlisi sayısının 6 olmasıdır. 
Bu süreçte İlçemizi ziyaret eden KTÜ Rektörümüz Sayın Süleyman BAYKAL’a Yüksekokulumuzun ihtiyaçları arz edilmiştir. Kendileri Belediyemizin bu konuda gösterdiği ilgi ve sağladığı katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek katkılarını esirgemeyeceğini söylemiştir. Konu takip edilmektedir.
Tonya Meslek Yüksekokulunda eğitim öğretim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile şimdilik Belediyemize ait Otel kullanılmaktadır. Kız öğrencilerin barınma ihtiyacı geçici çözüme kavuşturulmuş, erkek öğrenciler ise özel şahsa ait bir binalarda barındırılmışlardır. 
Kız ve erkek öğrencilerin barınmasına yönelik bir yut binasına acil ihtiyaç vardır. Konu Yurtkur Genel Müdürlüğü ile istişare edilerek takip edilmektedir. 
PAZAR YERİ VE OTOPARK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
İlçemizde kronik bir sorun haline gelen Otopark ve Pazar Yeri için fizibilite yapılmış, çözüm üretilmiş, Pazaryeri ile birlikte Otopark ve çok amaçlı salonun da aynı proje ile çözülmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
Bu amaçla İlçemiz Kaleönü Mahallesinde 559 ada, 1-2-18-19 parsel sayılarında toplam 4482,91 m2 alan Otopark, Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Salon Yapımı için Trabzon Büyükşehir Belediyesince satın alınmış, 1700 m2 üzerine kurulmuş 3 katlı proje çalışmaları tamamlanmıştır. Projeye göre zemin kat otopark, birinci kat pazaryeri, ikinci kat dükkanlar ve üçüncü kat da çok amaçlı salon olarak inşa edilecektir. Proje ihale aşamasındadır. Çalışmalar Büyükşehir Belediyemizce yürütülmekte ve Belediyemizce de takip edilmektedir.
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
İlçemizde Küçük Sanayi İşyerleri; sağlık koşullarından uzak, ilçenin muhtelif yerlerinde dağınık bir yapıda, plansız bir şekilde bina zemin katlarında faaliyet göstermektedir. 
Küçük sanayi sitesi kuruluş yeri olarak İmar planında tespiti yapılan 8000 m2 alan şahıs arazileridir. Kamulaştırma işlemi tamamlandıktan sonra küçük sanayi sitesinin faaliyete geçmesi ile sanayi işyerlerini bir araya toplamak plandaki alana artı değer katacaktır. Şehir bu alanlara kayacaktır. Benzer iş kollarında çalışan işletmeler aynı site içerisinde toplanarak yerel ihtiyaçlar daha kolay ve ekonomik olarak karşılanacaktır.
Çarpık sanayinin önlenmesi ve sanayi yaygınlaşmasının disipline edilmesi amacıyla kurulacak küçük sanayi sitelerinde; meslek grupları dikkate alınarak iş yerleri belirli bir plan dahilinde adalara yerleştirilecek, alt yapı hizmetleri ile idare binası vb. sosyal kurumlarla donatılarak sınırları belirli sanayi alanları oluşturulacaktır. 
Yaptığımız girişimler sonucu yer temini halinde tesis bedelinin Sanayi Bakanlığınca karşılanacağı sözünü almış durumdayız. Bu amaçla öncelikle esnaflarımızın tamamının katıldığı bir toplantı tertip edilerek fikir alışverişinde bulunulmuş, akabinde de imar planında sanayi sitesi olarak tefrik edilmiş alanın kamulaştırma çalışmaları başlatılmıştır. Mülk sahipleri ile anlaşma teklifimiz karşılık bulmayınca konunun mahkeme aracılığı ile çözümü cihetine gidilmek zorunda kalınmıştır. Süreç devam etmektedir. Sürecin lehimize sonuçlanması halinde İlçemiz Küçük Sanayi Sitesi inşaat faaliyetlerine süratle başlanacaktır.

KADIRLAK YAYLASI – KALINÇAM VADİSİ – VELİ TEPESİ İLE İLGİLİ TURİZME YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan turizm alanları bulundukları yerlere büyük katkılar sağladığından, alanı çok genişlemiştir. Önceleri sadece tatil ve kültür turizminden söz edilirken, günümüzde turizmin bir çok alanda yaygınlaştığı görülmektedir.
21/05/2015 tarihinde Avusturyalı uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen teknik gezi programında yetkililerin‘’ Turizm açısından keşfedilmemiş bir hazine’’ olarak nitelendirdiği Kadıralak Yaylası, Veli Tepesi ve Kalınçam Vadisi bozulmayan doğal yapısı ile yeşilin her tonunu barındıran, ağacı ve doğası ile ‘’Turizm Alanı’’ olmaya aday bölgelerdir. 
Kadıralak Yaylası, Veli Tepesi ve Kalınçam Vadisinin turizm açısından çok zengin yapılarının olduğu, Yüzey Şekilleri Turizmi, Su Kaynakları Turizmi, Doğal Hayat Turizmi (Bitki Örtüsü ve Yaban Hayat) ve Yayla Turizmi için konumlanmış bir bölge niteliğindedirler.
Bu kapsamda Kadıralak Yaylası, Veli Tepesi ve Kalınçam Vadisinin ‘’Turizm Alanı’’ ilan edilmesi hususunda gerekli dosya tanzim edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur. Bu yönde çalışmalar devam etmektedir. 
Bir taraftan da DOKA ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası birlikteliğinde Kadıralak Yaylası, Veli Tepesi ve Kalınçam Vadisi Turizm Master Planı yapılmak üzere Avusturyalı İMPUT adlı firmaya ihale edilmiştir. İlgili firmanın çalışmaları devam etmektedir. Bu hususta DOKA Genel Sekreterimiz Sayın Çetin Oktay KALDIRIM’a ve Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın A.Suat HACISALİHOĞLU’na teşekkür ediyorum.
Bu hususta en önemli gelişme Trabzonumuzun idari, siyasi ve sosyal kamuoyunda Tonyamızın Turim yönüyle yeni bir destinasyon merkezi olması geretktiğine dair oluşan kanaat ve dile getirilen düşüncelerdir. Sayın Bakanımız Süleyman SOYLU ve Sayın Valimiz Abdil Celil ÖZ başta olmak üzere Trabzonun batısında Uzungölvari bir turizm merkezinin oluşturulmasının zorunlu hale geldiği ve bu yerin de Tonya Kalınçam vadisi olduğu hususu her ortamda gündem edilmektedir. 
Erikbeli mevkiinde 150 dönüm orman arazisi üzerinde kurulmaya başlanan ilk planlı tesisi çok önemsemekteyiz. Aynı şekilde Kalınçam mahallemiz sınırlarındaki eski Orman Deposu yeri de A tipi piknik mesire yeri olarak tescil edilmiştir. Alan yerleşim planı onay safhasındadır. Konu OGM nezdinde takip edilmektedir. Bu alanın Belediyemizce kiralanarak kullanılmasının uygun olacağı yönündeki düşüncem şartlar oluştuğunda meclisimizin değerlendirmesine sunulacaktır.
2015 Yılı içinde Turizm Bakanlığından temin edilen 200.000 Tl hibe kredi ve Belediyemizce de katılan 20.000 Tl ile birtanesi Tonya-Kalınçam yolu üzeri Saltoğlu çeşmesi yanı, bir tanesi Kalınçam mahalle merkezinde, bir tanesi Erikbeli merkezinde ve bir tanesi de Sazalanında olmak üzere; 4 bölümlü erkek ve 3 bölümlü bayan tuvaletleri inşa edilmiştir. Tuvaletlerde özürlü bölümü de yapılmış olup inşaatlar modern görünümlü ve çevreye uyumludur.
2016 Yılı Trabzon İli Turizm haftası etkinlikleri 19 Nisan Salı günü saat 10.00 da İlçemizde Belediyemiz Ali Koç Kültür evinde icra edilecek bir proğramla başlayacak, yöresel yemek sunumu ve gezi ile devam edecektir. Bu ilçemiz için son derece önemlidir. Başta meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımız olmak üzere tüm halkımızı bu etkinliğe katılıma ve katkıya davet ediyorum. Bunu her Tonyalının istikbale yönelik bir görevi olarak değerlendiriyorum.

Hizmet alımı ile istihdam edilen personel sayımız da 12 dir. Toplam 84 norm kadro kapasitemize karşılık Belediyemiz hizmetleri hizmet alımı dahil 35 personelle yürütülmektedir. Bu sayı bir Belediyenin istihdam edebileceği en az sayıdır. 2004 yılında göreve başladığımda personel giderleri Belediye bütçesinin % 52 sine tekabul etmekteydi. 2015 yılı gerçekleşen bütçesi içinde personel giderlerinin oranı ise % 21 olmuştur. Bu durum önemli bir gelişmedir. Zira kanunen Büyükşehir kapsamındaki bir belediyenin personel giderlerinin gerçekleşen bütçesinin en fazla % 30 unu geçmemesi gerekmektedir.
PARK BAHÇE VE TEMİZLİK İŞLERİ İLE DÜZENLEMELER
Bu kapsamda olmak üzere öncelikle Şangarya Mezarlığı yanında İller Bankası tarafından yaptırılan park tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Parkın adı görevi sırasında şehit düşen evladımız Polis memurunun anısına olmak üzere Şehit Kenan Kumaş Parkı olarak konulmuştur.
2015 yılı çalışmalarımız içinde park bahçe ve temizlik çalışmaları ile cadde ve sokak düzenlemelerine önem verilmiştir. Bu kapsamda 200 adet çöp konteyniri alınarak mahallelerimize dağıtılmıştır. İlçe merkezimizdeki cadde ve sokaklarla mahallelerimizdeki cadde ve sokakların temizliği hassasiyetle sağlanmıştır. Bu hassasiyette imzası olan başta bayan işçilerimiz olmak üzere bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum İlçemizin neresinde olursa olsun çöplük görünümündeki alanlar temizlenerek uygun hale getirilmiştir. Üç adet çöp kamyonumuz sürekli faal halde tutulmuş ve bir proğram dahilinde mahallelerimizin çöpleri hiç aksatılmadan toplanmış ve nakledilmiştir.
Kastan deresi başta olmak üzere ilçemiz dahilindeki dere ve küçük akarsuların temizliğine dikkat edilmiştir. Bütün ilçe genelinde derelerde, vadilerde, yol kenarlarında ve mahallelerde genel ve etkin temizlik çalışmalarıyla temizlik hizmetleri noksansız yürütülmüştür. Yıllardır çöplük halinde olan yerler ve dereler temizlenmiştir. 
İlçemizin tek parkı olan Salih MALKOÇOĞLU parkının temizliğine, tanzimine ve çiçeklendirilmesine ihtimam gösterilmiştir. Bu kapsamda parkımızın ve Ulu Cami önündeki oturma alanının masaları ve sandalyeleri değiştirilmiş, bir tanesi parka, bir tanesi de merkez camii önüne olmak üzere iki adet seyyar tente yaptırılmıştır.
Hepimizin bildiği üzere Belediyemize ait otelin ön kısmında bulunup kötü bir görüntü yaratan kütle yerinden kaldırılarak cadde genişletilmiş ve otelin önüne 242 M3 hacminde güzel bir duvar yapılarak cadde parke ile döşenmiştir.
Merkez İbni Ömer camiinin doğu kısmındaki alan tanzim edilmiş ve parke ile döşenerek uygun hale getirilmiştir.
Şehrimizin tek durak yeri olan minibüs ve taksi durağı asfaltlanarak uygun hale getirilmiştir.
Caddelerde çöken parkelere müdahale edilmiş, bu kapsamda 750 M2 alanda yeni döşeme veya tamir şeklinde parke çalışması yapılmıştır.
DİĞER FAALİYETLER
Belediye binamız bünyesinde bir bölüm Bayan dinlenme solonu olarak tefrik ve tanzim edilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Belediye binamızın altında bayan ve erkek tuvaletleri inşa edilmiştir. En kısa zamanda halkımızın hizmetine açılarak eski tuvaletlerin uygun olmayan görüntüsü ortadan kaldırılacaktır.
Yayla şenliklerine katkıda bulunulmuş ve katılım sağlanmıştır.
Okullarımızın ve Tonyasporumuzun araç talepleri noksansız karşılanmıştır.
Bütün düğün ve cenazelere iştirak edilmesi ilkesiyle hareket edilmiştir.
Talepte bulunulan bütün cenazelerin nakli yapılmış ve mezarları kazılmıştır.
Talepte bulunulan mezarlıkların bakım onarım ve temizliği yapılmıştır.
Felakete uğramış veya yardıma muhtaç vatandaşlarımıza çimento, kum, çakıl veya nakit para yardımında bulunulmuştur.
Ankara ve Almanya’nın Dortmunt şehrinde gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım günlerine iştirak edilerek ilçemiz en iyi şekilde temsil edilmiş, gurbetçilerimizle hemhal olunmuştur.
Bütün milli ve dini tören ve etkinliklere katılınmıştır.
17 Şubat 2016 Tonyamızın düşman işgalinden kurtuluşu törenleri en güzel şekilde organize edilerek ilçemize ve günün ruhuna yakışır bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
İETT Genel Müdürlüğünden temin edilen bir adet SÖRVIR cihazı ve 10 adet bilgisayarla Belediyemizin bilgisayar ağı daha uygun hale getirilmiştir.
Belediyemizin girişimleri ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Hoşarlı İlköğretim Okulunun 500 m2 lik bahçesi betonlanmıştır.
Zaman zaman sorunların görüşülmesi amacıyla mahalle muhtarlarımızla toplantılar düzenlenmiştir.
Kaldırımları işgal eden ATM ler Hükümet binasının önüne toplanmıştır.
İlçemizin girişindeki Tereyağı maketi boyanmış ve tabelası yenilenmiştir.
Yıl içinde oluşan heyelanlara etkin bir şekilde müdahale edilerek ilçenin bütün yolları trafiğe açık halde tutulmuştur.
Kastan Deresi geçişini sağlayan ilçe merkezindeki en alt köprü üzerinde bir balıkhane yapılarak sokaklardaki balık satıcılarına kiralanmıştır ve dolayısıyla seyyar balık satıcılarının sokaklarda yarattığı olumsuzluklar bertaraf edilmiştir. 
Çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödül verildi.
Gelir ve gider kalemlerindeki harcamaları gösteren tablo her ay panoya asılmıştır.
2015 yılı Ramazan ayında Büyükşehir Belediyemizle birlikte bütün halkımıza açık bir iftar proğramı düzenlenmiştir.
Belediyemizin WEB sitesi yenilenerek daha uygun hale getirilmiştir.
Karaağaçlı, Çayıriçi, Kalınçam, Hoşarlı, Kayacan, Büyükmahalle, Melikşah, Kaleönü mahallelerimiz dahilindeki Ecdat yadigarı su değirmenlerinin bakım ve onarımları yapılmıştır.
………Adet hoparlör alınarak ve eski hoparlörler de tamir edilerek bütün mahallelerimize ulaşacak şekilde Belediye ses sistemi ağı tesis edilmiştir. Bu yöndeki küçük çaplı eksikler de giderilecektir. 
Hoşarlı mahallesinde Sağlık Bakanlığına ait 1400 M2 arsa ile Milli Eğitim Bakanlığına ait 500 M2 arsanın takası sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığınca yeni bir sağlık evi inşaatı planlanmış ancak henüz ihale edilmemiştir.
Belediyemizin arkasındaki alanla bir bütünlük oluşturan ve Abdullah YEŞİLBAŞ a ait 138 M2 bir yer kamulaştırılmıştır.
Orman Kadostro Komisyonlarınca mahallelerimizde yapılan 2/B çalışmaları takip edilmiştir.
Öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmakla karşı karşıya kalan İskenderli İMKB çok Proğramlı Lisesinde Adalet Meslek Lisesi Zabıt Katipliği ve İnfaz Koruma Memurluğu bölümleri açılarak bu liseye hayat kazandırılmıştır.
Toki konutları süreci takip edilmiş, konutların inşaatının bitirilerek sahiplerine teslim edilmesine katkıda bulunulmuştur.
İlçemiz merkezi Minibüs ve taksi durağında bayan kısmı 2 bölümlü ve erkek kısmı 4 bölümlü olmak üzere modern bir tuvalet inşa edilerek hizmete açılmıştır. Ayrıca durak alanının zemini asfalt kaplanarak elverişli hale getirilmiştir.
Norm Kadro Adetimiz 84 olmasına rağmen çalışmalarımızı 11 memur, 12 kadrolu işçi ve 12 hizmet alımı yöntemiyle çalışan elemanlar olmak üzere 35 personelle gerçekleştirilmiştir. Yeni personele ihtiyacımız olmasına rağmen personel sayımız artırılmamıştır. Zira Belediyemizin maddi gücü bu sayıdaki personelin dahi maaşlarını vermekte zorlanacak düzeydedir. Aradaki açığın kısmen İŞKUR elemanlarıyla kapatılmasına gayret edilmiştir.
2016 yılı için hizmet alımı yöntemiyle çalışan elemanların maaşlarında % 17 lik, kadrolu işçilerin maaşlarında % 10 luk bir artış sağlanmıştır. Memur personele de her ay için 2015 yılında verilen 200 Tl lik denge ödeneği 2016 yılı için 300 Tl olarak uygulanmıştır.
Bütün çalışanların hak ettikleri maaş ikramiye ve sosyal hakları zamanında ve noksansız ödenmiştir. Geçmişten gelen ikramiye ve sosyal hak alacakları da Kanuni zamanaşımı süresi dikkate alınarak noksansız ödenmiştir. Zamanaşımına uğrayan alacaklar için ilgili personeller mahkemeye başvurmuşlardır. Mahkeme süreci devam etmektedir. 
Bütün mal ve hizmet alımlarında azami tasarruf ilkesine riayet edilmiştir. Belediye üzerinden haksız çıkar sağlamaya fırsat verilmemiştir. Bir lira ile iki liralık iş yapılmasına gayret edilmiştir. Eldeki para en iyi şekilde yönetilmiş ve en verimli şekilde kullanılarak parasızlık nedeniyle hiçbir hizmette hiçbir kesinti veya aksama olmamıştır. Belediyemizin piyasa borcu bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, Mal Müdürlüğü, Emekli Sandığı gibi Devlet Kurumlarına olan borçlarımız ödenememiştir. İller Bankasına ve diğer Bankalara olan borç taksitlerimiz muntazaman ödenmektedir. Buna mukabir ileride Belediyemizi zor durumda bırakmayacak bir planlama ile yeni krediler çekilerek yol betonlanması ve diğer alt yapı harcamalarına kullanılabilmektedir.

Bütün bu çalışmalarımızı Meclis Üyelerimizin kararları ve katkıları, personelimizin emeği ve vatandaşlarımızın talep ve hoşgörüleriyle hiçbir ayrım gözetmeden hak ve adalet ölçülerini kıstas alarak gerçekleştirmiş bulunmaktayım.
2015 Yılı çalışmalarımız içinde en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi de Tonyamızın evladı Sayın Salih CORA’nın Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi olmuştur. Çalışmalarında başarılar diliyorum.
Göreve başladığım günden beri yürüttüğüm çalışmalarda bana destek olan Sayın Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, Trabzon Valimiz Sayın Abdil Celil ÖZ’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’na ve ekibine, TİSKİ Genel Müdürümüz Sayın Recep KÖKSAL‘a ve ekibine, Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin GENÇ’e ve ekibine, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Akçaabat Arsin Belediye Başkanlarımıza ve çalışanlarına, Karayolları Bölge Müdürümüz Sayın Selahattin BAYRAMÇAVUŞ’a ve çalışanlarına, DSİ Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut BERBER’e ve çalışanlarına, Orman Bölge Müdürümüz Sayın Mümin DÖNGEZ’e ve çalışanlarına, Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın İsmail KANSIZ’a ve çalışanlarına, Tonya Kamakamımız Sayın Halit MENGİ’ye, bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, işçi memur veya işkur elemanı bütün çalışan arkadaşlarıma, hoşgörü gösteren katkıda bulunan ve teşvik eden bütün muhtarlarımıza ve halkımıza, Tonyamızda görev yapan bütün daire amirlerine ve çalışanlarına, Basın çalışanı ilçemizin evladı Hasan BAHADIR’a teşekkür ediyorum.
Girmeden bir millete nifak düşman giremez
Toplu çarptıkça yürekler top sindiremez dizelerinin verdiği mesajdan ve 
Birlikten kuvvet doğar atasözünün açık ifadesinden hareketle birlik beraberlik içinde gelecekte daha güzel bir Tonya ve daha güzel bir Dünya dileğiyle sözlerime son verirken hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

İletişim

  • Orta Mahalle Senetli 2 Nu. Sokak Nu: 3 Tonya /Trabzon
  • (0462) 881 30 10
  • (0462) 881 30 36
  • tonyabelediyesi@tonya.bel.tr